Behandlingsområder

Jeg arbejder blandt andet inden for følgende behandlingsområder:

 • Angst og depressioner
 • Stress og kriser (f.eks. udbrændthed og arbejdsrelaterede problemer)
 • Dårlig selvtillid / selvværdsproblemer
 • Problemer med at sætte grænser
 • Kontrolbehov
 • Løgne
 • Skam
 • Selvforagt
 • Ensomhed
 • Emotionel ustabilitet
 • Traumer
 • Afhængighedsproblematik (f.eks. rusproblematik)
 • Parterapi (f.eks. parforhold i krise)
 • Skilsmisseproblematik (støtte og vejledning gennem separation/skilsmisse samt til børn i skilsmisse)
 • Ungdomsproblemer (f.eks. forældre-barn forholdet generelt samt kriminel adfærd)
 • Mindfulness – aktivt tilstedeværelse i “her og nu’et”
 • ”Life Coaching” (dvs. ressourceorienteret behandling med henblik på at identificere og udnytte urealiseret potentiale i dig selv og dit dagligliv. Det kan være relevant eksempelvis ved ønske om jobskifte, opstart af uddannelse eller andre store livsforandringer)