Priser og Vilkår

Som følge af forholdene omkring og efter COVID-19 kan du nu vælge mellem konsultationer både ved fysisk fremmøde samt over telefon eller en kombination af begge dele.

Priser pr. konsultation ved fysisk fremmøde:
Individuel konsultation: kr. 750,-
Parkonsultationer: kr. 950,-

Priser pr. konsultation over telefon:
Individuel konsultation: kr. 750,-

Prisen er den samme uanset om du har lægehenvisning eller ej.

Generelt:
Hver konsultation varer 45-60 min. Beløbet afregnes ved afslutningen af hver konsultation enten kontant eller via MobilePay. Husk at medbringe relevante dokumenter (f.eks. bevillingsbrev fra kommune eller forsikring) til den første konsultationstime.

Klienter med lægehenvisning:
Vi modtager også klienter med lægehenvisning med egenbetaling jf. ovenstående priser.
Du kan få lægehenvisning i følgende tilfælde:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer mellem 18 og 37 år med let til moderat depression
 • Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD fra 18 år.

Tilskudordninger:
Mange har igennem deres arbejdsplads tegnet en sundhedsforsikring, som giver mulighed for bl.a. at få tilskud til psykologhjælp til sig selv eller til sin familie.

Vær opmærksom på at det ikke er nødvendigt at orientere din arbejdsgiver om, hvad du bruger din sundhedsforsikring til. Du kan kontakte forsikringsselskabet direkte. De har tavshedspligt.

Nogle har også mulighed for at få økonomisk tilskud fra fagforeningen, socialforvaltningen eller arbejdspladsen.

Vi har refusionsaftale med Sygeforsikringen Danmark iht. gældende regler.

Tidsbestilling:
Tidsbestilling foregår over mail, SMS eller via vores kontaktformular på hjemmesiden
(se under kontakt).

Afbud:
Afbud ved sygdom skal ske inden kl. 0800 samme dag enten via SMS eller besked på telefonsvarer. Afbud af anden årsag senest 2 døgn før aftalt tid. Udeblivelse eller afbud senere end anført afregnes med fuld pris.