Priser og Vilkår

Priser pr. konsultation:
Individuel konsultation: kr. 450,-
Parkonsultationer: kr. 800,-

Prisen er den samme uanset om du har lægehenvisning eller ej.

Generelt:
Hver konsultation varer 45-60 min. Beløbet afregnes ved afslutningen af hver konsultation enten kontant eller via MobilePay. Husk at medbringe relevante dokumenter (f.eks. bevillingsbreve eller lægehenvisning) til den første konsultationstime.

Klienter med lægehenvisning:
Du er tilskudsberettiget, når du har en lægehenvisning og hører ind under en eller flere af følgende kategorier:

  • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
  • Trafik- og ulykkesofre
  • Pårørende til alvorligt psykisk syge
  • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  • Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
  • Pårørende ved dødsfald
  • Personer, der har forsøgt selvmord
  • Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
  • Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
  • Personer mellem 18 og 37 år med let til moderat depression

Tilskud:
Mange har igennem deres arbejdsplads tegnet en sundhedsforsikring, som giver mulighed for bl.a. at få tilskud til psykologhjælp til sig selv eller til sin familie.

Vær opmærksom på at det ikke er nødvendigt at orientere din arbejdsgiver om, hvad du bruger din sundhedsforsikring til. Du kan kontakte forsikringsselskabet direkte. De har tavshedspligt.

Nogle har også mulighed for at få økonomisk tilskud fra fagforeningen, socialforvaltningen eller arbejdspladsen.

Afbud:
Afbud ved sygdom skal ske inden kl. 0800 samme dag enten via SMS eller besked på telefonsvarer. Afbud af anden årsag senest 2 døgn før aftalt tid. Udeblivelse eller afbud senere end anført afregnes med fuld pris.