Om

Trine Lill Løwenstrand:
Uddannet Cand. Psych. Aut psykolog fra Universitetet i 2000. Trine Lill har drevet selvstændig psykologpraksis siden maj 2002 og etablerede praksis i Snogebæk i marts 2012. Sideløbende med praksis har Trine haft undervisningsforløb i krisepsykiatri og patientkommunikation for lægestuderende på Rigshospitalet, supervision af sygeplejersker og SSAére ved Frederiksberg Hospital, samt arbejde med observation, diagnosticering, rehabilitering samt (volds-)risikovurderinger af patienter i Fængsels- og Retspsykiatrien.

 

Peter Løwenstrand:
Uddannet psykoterapeut og coach siden 2005 under supervision af autoriseret psykolog. Peter har især kompetencer indenfor behandling af stress (belastningsreaktion) og depression. Med en lederuddannelse fra Forsvaret samt en erhvervspilotuddannelse har Peter adskillige års erfaring inden for menneskelig adfærd/ydeevne samt psykologi og krisehåndtering.

 

 

 

 

Arbejdstilgang:
Behandlingen er funderet i to velkendte hovedretninger indenfor psykologien: Psykodynamisk orienteret psykoterapi samt kognitiv terapi. Fagligt er vi mest tilhænger af eksistentialistisk psykologi (f.eks. Carl Rogers, Irvin Yalom), som inddrager og kombinerer elementer fra begge de ovenfor nævnte retninger i den såkaldte klient-centrerede/ patientcentrerede terapi. Denne faglige orientering har en stor grad af ressource-fokus og en positiv vinkling, som efter vores erfaring fungerer godt for opbyggelse af, og varige positive forandringer i selv-strukturen både hos voksne samt hos børn og unge.

For det meste foregår konsultationen som én til én samtaler, men ofte kan det være relevant at inddrage én eller flere nære relationer som eksempelvis ægtefælle eller forældre/søskende, hvis der er børn i konsultationen. Dette er gerne i starten og/ eller ved afslutningen af forløbet. Det meste af vores arbejde er behandlende samtaler, men vi laver også en del diagnosticerings- og udredningsarbejde med henblik på videre henvisning i “Systemet” (eksempelvis til specialister eller børne- ungdomspsykiatri).

Gennemsnitlig behandlingstid er omkring 6 konsultationer, nogle har kun behov for en enkelt time eller to, mens andre igen kommer til jævnlig opfølgning over måneder og år. Det er naturligvis helt op til klienten selv at bestemme hvor længe man ønsker at opretholde behandlingsrelationen.